PowerShell v Linuxu

PowerShell je Microsoftí skriptovací nástroj, který umožňuje pomocí rozličných modulů ovládat a psát skripty téměř pro cokoli. Dnes už je běžným zvykem, že výrobci externích řešení pro svoje produkty píší moduly, které lze naimportovat do PowerShellu. Námatkou zmíním např. moduly pro MS Azure, MS SQL Server, VMWare, Oracle a další. Díky jednoduchému vytváření modulů si v podstatě každý může napsat svůj vlastní.
Microsoft se poslední dobou začal sbližovat s Linuxem. Není se čemu divit. Díky velkému důrazu na cloud a oblibě Linuxu jako serverového systému by zřejmě mohl přijít o část svých zisků, kdyby ignoroval Linux a stavěl se proti němu. Není proto příliš velkým překvapením, že se objevil PowerShell pro Linux. Zdrojové kódy i předkompilované balíčky naleznete na GitHubu.

Instalace je poměrně jednoduchá. Stačí si nainstalovat dvě potřebné knihovny a stáhnout připravený balíček pro danou distribuci a nainstalovat jej.

CentOS 7

sudo yum install libunwind libicu
wget https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v6.0.0-alpha.9/powershell-6.0.0_alpha.9-1.el7.centos.x86_64.rpm
sudo rpm -Uvh ./powershell-6.0.0_alpha.9-1.el7.centos.x86_64.rpm

Ubuntu 16.04

sudo apt-get install libunwind8 libicu55
wget https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/download/v6.0.0-alpha.9/powershell_6.0.0-alpha.9-1ubuntu1.16.04.1_amd64.deb
sudo dpkg -i ./powershell_6.0.0-alpha.9-1ubuntu1.16.04.1_amd64.deb

Po úspěšné instalaci můžeme začít testovat.

Version of PowerShell

Z obrázku je patrné, že se jedná pouze o PowerShell Core a to ještě v alfa verzi. PowerShell pro Linux má prozatím svá omezení daná architekturou systému. Časem se teprve ukáže, kam tento port dospěje a jakou funkcionalitu přinese.

Environment VariablesPřehled použitých proměnných PowerShellu.

PowerShell ModulesPřehled dostupných modulů.