Měsíc: Březen 2017

Ladění dotazů: Join Hints

Microsoft SQL Server Logo
Minule jsme si ukázali jednoduchý plán, který byl vytvořen přímo v režii Query Optimizeru. Při psaní komplexnějších dotazů si určitě budete [...]

Ladění dotazů: Execution Plan

Microsoft SQL Server Logo
Jak jsme si pověděli minule, Execution Plan je výsledkem operací prováděných Query Optimizerem. Rychlost a efektivita provedení dotazu tedy závisí na [...]

Ladění dotazů: Zpracování dotazu

Microsoft SQL Server Logo
Při spuštění dotazu možná leckoho napadne otázka: Co se děje na pozadí? Které úkony musí být provedeny, aby uživatel dostal kýžený výsledek, [...]