Autor: Tomáš Jurke

Ladění dotazů: Query Hints

Microsoft SQL Server Logo
V předchozích článcích jsme se podívali na Join Hints a Table Hints. Nyní nám zbývá představit si posledního člena z trojlístku, kterým jsou [...]

Ladění dotazů: Table Hints

Microsoft SQL Server Logo
Table Hints jsou další možností, jak změnit výchozí chování Query Optimizeru. Table Hints lze použít pro většinu klasických DML příkazů jako [...]

Ladění dotazů: Join Hints

Microsoft SQL Server Logo
Minule jsme si ukázali jednoduchý plán, který byl vytvořen přímo v režii Query Optimizeru. Při psaní komplexnějších dotazů si určitě budete [...]

Ladění dotazů: Execution Plan

Microsoft SQL Server Logo
Jak jsme si pověděli minule, Execution Plan je výsledkem operací prováděných Query Optimizerem. Rychlost a efektivita provedení dotazu tedy závisí na [...]

Ladění dotazů: Zpracování dotazu

Microsoft SQL Server Logo
Při spuštění dotazu možná leckoho napadne otázka: Co se děje na pozadí? Které úkony musí být provedeny, aby uživatel dostal kýžený výsledek, [...]

Uživatelské nastavení tlačítek myši v Linuxu

Linux Logo
Pracujete-li převážnou část dne s počítačem, určitě se vyplatí investovat trochu energie a optimalizovat si nejen prostředí ale i vstupní [...]

DB Lock: Waits

Microsoft SQL Server Logo
V minulých článcích jsme se převážně zabývali zámky. Na příkladech jste si mohli povšimnout situací, kdy dotazy čekají na uvolnění řádků v [...]

Připojení Linuxového serveru do Windows domény

Linux Windows Logo
Ve světě aplikací určených pro MS Windows a napojených na databázi MS SQL Server nebylo moc důvodu začlenit do infrastruktury jiné servery než s [...]

DB Lock: Snapshot Isolation Level

Microsoft SQL Server Logo
Microsoft implementoval do SQL optimistické řízení přístupů pomocí Snapshot Isolation Level. Pojďme si říci, jak to vlastně funguje. Jakmile je [...]

Linux: SQL Server vNext CTP1

Microsoft SQL Server Logo
V polovině listopadu Microsoft vydal první CTP verzi MS SQL Serveru, jenž je určen pro Linux. SQL Server vNext, jak je nazýván Microsoftem, je postaven [...]